News


18/07/2018 Verslag regionaal overleg Leuven

Op 25 mei kwamen de leden van het regionaal overleg Leuven samen. Ze bespraken onder andere een voorstel voor noodprocedure voor ECS, de toepassing van het Electronic Transport Document en de herevaluatie van RTO-vergunningen.

17/07/2018 Verslag Stuurgroep

De leden van de Stuurgroep kwamen samen op 18 juni. Ze bespraken de stand van zaken van lopende dossiers, zoals de werkmethode over de alternatieve bewijzen bij transit, het invullen van de identiteit van het vervoermiddel op het transitdocument, de impact op de private sector van NCTS-RW en de Brexit.

13/07/2018 Praktische info over douaneregelingen

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen heeft alle praktische info over douaneregelingen in overzichtelijke productfiches gegoten. Per douaneregeling herneemt de productfiche de voordelen, de doelgroep en de voorwaarden. De fiches zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels.

12/07/2017 Verslag WG Communicatie & Marketing

De laatste vergadering van de werkgroep Communicatie & Marketing vond plaats op 15 juni. De dienst Marketing stelde het programma van het AEO-event van 14 september voor. De dienst Economische ondersteuning werd voorgesteld, evenals een overzicht van de economische indexen waarin de douane een rol speelt.

11/07/2018 Verslag regionaal overleg Hasselt

De leden van de regionale werkgroep Hasselt kwamen samen op 20 juni. De regionale centrumdirecteur gaf meer uitleg over onder andere het bepalen van de zekerheidsstelling bij vergunningsaanvragen, het boetebeleid ingevolge nalatigheid wegens niet of laattijdige voorlegging van opgevraagde info bij controles à posteriori en de vereenvoudiging voor hobbybrouwers.

10/07/2018 Verslag projectgroep Beroepsbekwaamheid

De laatste vergadering van de projectgroep Beroepsbekwaamheid vond plaats op 22 juni. De leden bespraken het nieuw wettelijk kader en het huishoudelijk reglement van het op te richten Comité beroepsopleiding.

09/07/2018 Verslag regionaal overleg Gent

Op 18 juni kwamen de leden van het regionaal overleg Gent samen te Oostende. Gastheer was deze keer Orac, producent van innovatieve decoratieve profielen en ornamenten in kunststof. Na de voorstelling van Orac, volgden presentaties over het team Economic Support van de douaneadministratie, over System Based Approach en over de Brexit.

06/07/2018 AEO-event: "10 jaar AEO"

Zoals meegedeeld in de werkgroep Communicatie & Marketing, viert in 2018 het AEO-concept zijn tiende verjaardag! Om deze gebeurtenis niet zomaar voorbij te laten gaan organiseert de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen op vrijdag 14 september een evenement exclusief voor Belgische AEO-bedrijven. Dankzij een uitgebreid programma met een verscheidenheid aan actuele thema’s verwent de administratie hen met nationale en internationale experten.

05/07/2018 Verslag WG Accijnzen

Op 14 juni kwamen de leden van de werkgroep Accijnzen bijeen. Ze overliepen de opvolgingstabel, met onder andere de goedkeuring van de dubbele laadarm voor automatische injectiesystemen en de afgifte van vergunningen geregistreerde afzender. De leden bespraken ook de mogelijkheden om het betalen van accijnzen te vereenvoudigen en de stand van zaken van de projectgroep E-commerce en accijnzen.

04/07/2018 Verslag WG Algemene bepalingen

Op 7 juni kwamen de leden van de werkgroep Algemene bepalingen samen. Nathalie Delestienne, convenor van de werkgroep en eveneens hoofd van het departement Processen en Methodes heeft haar nieuw departement voorgesteld. Verder heeft ze uitleg gegeven over de nota "Regularisaties". De dienst Wetgeving heeft de bespreking over arrest Hamamatsu gedeeld, die plaatsvond in het Comité Waarde van de Europese Commissie.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS