News


30/11/2016 Update Q&A UCC

Vraag 38 (p. 26) over de nalatigheidsinteresten werd beantwoord in deze laatste versie van de Q&A UCC.

22/11/2016 Nalatigheidsinteresten inzake douanerechten

De nalatigheidsinteresten inzake douanerechten zijn de volgende:
- Schulden ontstaan voor 1 mei 2016: 9.6%;
- Schulden ontstaan na 1 mei 2016: 2%.

22/11/2016 Verslag Werkgroep Communicatie online

De werkgroep Communicatie kwam bijeen op 10 november. Het verslag staat online.

27/10/2016 - Verslag van Trade Facilitation online

Het verslag van Trade Facilitation, het regionaal overleg te Antwerpen, staat online.

27/10/2016 - Laatste convenors gekend

Elke werkgroep wordt voorgezeten door een tandem privé - AAD&A: één convenor uit de privésector en één convenor uit de AAD&A. De convenors van de acht nationaal thematische werkgroepen zijn gekend.

27/10/2016 - EORI bij invoer verplicht

Economische operatoren die invoeren zijn vanaf PLDA v17.0 (installatie gepland op 7 januari 2017) verplicht om zich te identificeren aan de hand van een EORI-nummer (vak 8).

Update UCC Q&A-lijst

Lees de laatste update van de UCC Q&A-lijst (versie 1 september 2016) en de aanpassing van de 'inleidende tekst bij de publicatie van de overzichtstabel inzake de nieuwe definitie van exporteur'.

Inwerkingtreding UCC – Uitvoer van landbouwproducten

Het gebruik van een controle-exemplaar T5 is niet opgenomen in de nieuwe UCC en komt dus te vervallen op 1 mei 2016.

Update Q&A lijst UCC

Een nieuwe vraag nr. 114 m.b.t. toepassing EiDR in het kader van de regeling 42 en gelijkaardige werd toegevoegd alsook werden nieuwe antwoorden geformuleerd op de vragen 31 en 32.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS