Werkgroep Controleprocessen

De opdracht van de werkgroep is het efficiënt organiseren van controles, o.a. de procedure staalnames beschrijven en rationaliseren.