03/04/2017 Verslag WG ICT - software providers

Op 16 maart kwam de werkgroep ICT - software providers samen. Het verslag is online. Het wordt (enkel) in het Engels gepubliceerd, om te vermijden dat het vakjargon foutief wordt vertaald.

Tijdens de vergadering kwamen onder andere volgende onderwerpen aan bod: de vragen die oprezen bij het testen van de elektronische DV1, een foutmelding bij de EORI bij invoer, de status van CCRM, het aantal lijnen voor documentcodes en aantal artikellijnen in PLDA.

De dienst Automatisering (Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen) stelde ook de planning voor van EMCS fase 3.3. De lancering zou eind 2018 plaatsvinden. De MIG zou beschikbaar zijn vanaf juni 2017 om vanaf het najaar 2017 te testen.

Raadpleeg het verslag en de presentatie over EMCS fase 3.3 voor meer info.