04/04/2017 IMO FAL 3 & 4 formulieren

Op 28 februari kwam de projectgroep 'IMO FAL 3 & 4' bijeen. Dit projectgroep valt onder de werkgroep Uitgaan. 

Maritime Single Window vereist dat de formulieren/data éénmalig elektronisch worden overgemaakt. Specifiek gaat het hier over de IMO FAL 3 & 4 formulieren (respectievelijk boordprovisie & bezittingen van de bemanning). Om dit te bewerkstelligen werd deze projectgroep opgericht waarin een manier zal worden uitgewerkt om de informatie via Maritime Single Window aan de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen over te maken.

Lees het verslag van de vergadering van 28 februari.