05/01/2018 Verslag regionaal overleg Gent

Op 8 december kwamen de leden van de regionale werkgroep Gent samen. Plaats van vergadering was deze keer bij lid Sioen Industries NV te Ardooie. Na de verwelkoming van de gastheer bespraken de leden o.a. de volgende punten: wijzigingen in het organigram van de douane in Regio Gent, de nieuwe rubriek Brexit op de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, de structuur van het Nationaal Forum en vragen gesteld door de leden van de privésector.

De leden hadden vragen over de toepassing van de noodprocedure, de verlegging van scanning en verificatie, de toepassing van de DWU, de wijzigingen inzake communautair douanevervoer en de beroepsbekwaamheid volgens de DWU.

Lees meer info in het verslag en de presentatie.