05/04/2017 Overdracht bij bijzondere bestemming

Op 24 februari kwam de werkgroep Bijzondere regelingen bijeen.

De resultaten van de brainstormsessie over de quick wins voor de vergunningen (aanvraagprocedure, audit en rapportage PLDA) werden voorgesteld. 

De dienst Tarief van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen gaf toelichting over de overdracht bij de regeling Bijzondere bestemming. In de bijlage van het verslag worden twee scenario's toegelicht:

1) De overdracht bestaat enkel uit het doorgeven van goederen. De vergunninghouder blijft verantwoordelijk voor de goederen.

2) Er is een overdracht van rechten en plichten (TORO) tussen de vergunninghouder en de verwerker, met of zonder verkeer van goederen. 

Als gevolg van de nieuwe structuur van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen wordt Werner Rens, convenor van de werkgroep voor de Administratie, vervangen door Joëlle Delvaux, van de dienst Wetgeving. Werner Rens, hoofd Communicatie en Marketing, wordt convenor van de werkgroep Communicatie en Marketing.

Lees meer informatie in het verslag en de bijlage.