06/04/2017 Regionaal Forum Hasselt van start

Op 29 maart werd het eerste regionaal overleg in Hasselt georganiseerd. De Administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, Kristian Vanderwaeren, kwam de nieuwe structuur van de administratie voorstellen. De regionale centrumdirecteur, Eric De Smedt, deed hetzelfde voor de regionale administratie Hasselt en deelde de contactpersonen van de diensten mee. Tot slot werd het plan van aanpak van de regio Hasselt voor de herbeoordeling van de vergunningen volgens de UCC toegelicht.

Wie zijn de contactpersonen van de diensten in de regio Hasselt? Wat is de plan van aanpak in verband met de herbeoordeling van de vergunningen?

Raadpleeg de presentaties voor meer info.