08/05/2018 Verslag WG Binnenbrengen

Op 24 april kwamen de leden van de werkgroep Binnenbrengen bijeen.

Ze bespraken onder andere de stand van zaken van de Europese werkgroep AN/PN/TS, de rewrite NCTS, CCRM en de nota overbrenging onder tijdelijke opslag.

De vergadering begon met een voorstelling van het nieuw departement binnen de douaneadministratie, Processen & Methodes. Het departement zal interne werkmethodes opstellen met het oog op een uniforme toepassing op het terrein.