09/05/2018 Verslag WG Bijzondere regelingen

Op 27 april kwamen de leden van de werkgroep Bijzondere regelingen samen.

Florence Coulon, de nationale vertegenwoordigster bij de EU over transit, gaf toelichting over de eventuele Europese verplichting van de HS-code op transitaangiftes. De lidstaten en de partijen van de Conventie CTC bespreken de mogelijke uitzonderingen op deze verplichting.

Ook het verplicht invullen van het identificatienummer van het transportmiddel (vak 18) op transitaangiftes werd besproken. Voor de voorwaarden voor vrijstelling van het invullen van vak 18 verwees de dienst Wetgeving naar de omzendbrief van 7 december 2005.

Verder heeft de douaneadministratie in PLDA de mogelijkheid gecreëerd voor bedrijven om de aangiftes opgemaakt met de eigen EORI te consulteren. Dit biedt een handig overzicht als het bedrijf werkt met een dienstverlener om aangiftes op te maken.