10/04/2017 Elektronische D.V.1 vanaf 18 april

Vanaf 18 april 2017 zal het mogelijk zijn om de aangifte van gegevens inzake de douanewaarde (D.V.1) rechtstreeks in de PLDA-toepassing in te brengen. De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen voorziet een overgangsperiode tot en met 31 augustus 2017 om de aangevers de mogelijkheid te geven vertrouwd te worden met deze nieuwe functionaliteit. Vanaf 1 september 2017 dienen de aangiften D.V. 1 verplicht te worden ingediend in de PLDA- toepassing.

Wanneer moet een aangifte D.V.1 worden ingediend? Hoe houdt PLDA rekening met de gevallen waarbij geen D.V.1 vereist is? Kan een manuele aangifte D.V.1 nog op papier?

Raadpleeg de antwoorden op deze vragen in de nota "PLDA - Aangifte van gegevens inzake douanewaarde (D.V.1)" van 31 maart 2017 op de website van de Douane en Accijnzen.