11/04/2017 Gasmeting in containers

De gasmeting in containers werd besproken op de vergadering van de werkgroep Niet-fiscale maatregelen van 20 februari (zie verslag).
 
De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen publiceerde een vereenvoudigde procedure voor de verluchting van containers met een te hoge concentratie aan CO en/of CO2 en/of een te lage concentratie aan O2. Die is terug te vinden op de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (procedure CO-CO2-O2).
 
Verder mogen bedrijven, indien zij voldoen aan de kwaliteitsnormen en de voorwaarden respecteren, zelf gasmetingen uitvoeren. Zij dienen de missie te ondertekenen en te respecteren, de gasmeting uit te voeren binnen de 2 uur voorafgaand aan de aanbieding van de container bij de douane voor verificatie en het gasmeetrapport moet alle nodige gegevens bevatten.
 
Meer informatie over gasmeting in containers, met o.a. de missie en de lijst van gasmeters die zich engageren om de missie te respecteren, is terug te vinden op de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.