14/05/2018 Verslag projectgroep Beroepsbekwaamheid

Op 20 april kwamen de leden van de projectgroep Beroepsbekwaamheid bijeen om de stand van zaken te bespreken van de erkenning van douaneopleidingen door de douaneadministratie. 

De leden gaven hun feedback op het voorstel van communicatie die naar alle potentiële opleidingsinstellingen zal verstuurd worden, met de vraag zich te melden bij de douaneadministratie om in aanmerking te komen voor de erkenning.

Verder dient de administratie het wettelijk kader aan te passen aan die erkenning, o.a. voor douanevertegenwoordigers.