16/03/2017 Nieuwe website Douane en Accijnzen

De website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen is vernieuwd.

Er is gekozen voor uniformiteit met de FOD Financiën op het vlak van lay-out en informatieverstrekking. Zo wordt nu alle content opgesplitst in een doelgroep particulieren en een doelgroep ondernemingen.

Daarnaast zijn de belangrijkste aanpassingen:

  • De integratie van de oude PLDA website;
  • De nieuwe thema-opdeling waarbinnen u de informatie terugvindt;
  • Een RSS-feed om noodprocedures te melden. 

De volgende stappen in het verbeteringsproces omvatten onder andere een 'responsive design' en een verdere uitwerking van de aangeboden informatie. Feedback is mogelijk via de werkgroep Communicatie.