17/03/2017 Beschrijving proces uitgaan en de alternatieve bewijzen

De werkgroep Uitgaan kwam bijeen op 17 februari. De convenors beschreven schematisch het proces Uitgaan en gaven toelichting bij de huidige regelgeving over de alternatieve bewijsvoering bij uitvoer.

De werkgroep bepaalde acties om op het kantoor van Zaventem de achterstand in de aflevering van het bewijs van uitvoer weg te werken voor de zomervakantie. Ook zal er aan de Teams aangifteopvolging (TAO's) een nota worden verstuurd met een eenvormige aanpak voor de alternatieve bewijsvoering bij uitvoer.

Lees meer over het proces Uitgaan en de wetgeving rond alternatieve bewijsvoering in het verslag en de presentatie. In bijlage vind je ook de omzendbrief over de vereenvoudigde procedure voor alternatieve bewijzen voor AEO's.