18/04/2017 Verslag WG Algemene bepalingen

Op 29 maart kwam de werkgroep Algemene bepalingen bijeen. De leden bespraken de "borgakte plus", evenals de nota over zelfarchivering. De Algemene Administratie van de Douanen en Accijnzen publiceerde de nota begin maart 2017 op haar website.

De dienst Marketing stelde de portfolio met AEO-voordelen voor. Alvorens het portfolio een definitieve vorm krijgt, kunnen de leden van de werkgroep hun feedback geven.

Verder sprak de werkgroep actiepunten af rond het project van de wederzijdse stages, de erkende douaneopleidingen en de digitalisatie van de oorsprongscertificaten.

Lees het verslag en raadpleeg de presentatie voor meer informatie.