23/03/2017 Mondelinge aangiftes per mail

In de haven van Antwerpen start de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen met een proefproject rond de mondelinge aangiftes. Vanaf maandag 3 april kunnen de mondelinge aangiftes van terugkerende verpakkingsmiddelen en lege containers via mail gedaan worden.

Deze vereenvoudiging kwam er op vraag van de privésector in de Werkgroep Binnenbrengen. Na drie maanden wordt het proefproject geëvalueerd. Afhankelijk van deze evaluatie zal de maatregel nationaal gelden.

Welke richtlijnen dien je als aangever te respecteren om de aangifte via mail te kunnen doen? Lees de procedure in de nota.