30/03/2017 Verbonden aan het kantoor Bilzen of Geel?

Bedrijven verbonden aan het kantoor van Bilzen (BE408 000) of Geel (BE432 000) kunnen zich nu reeds voorbereiden op de lancering van de nieuwe versie van NCTS. In 2017 wordt NCTS, net als PLDA, een webgebaseerde toepassing en krijgt het de nieuwe naam NCTS-RW (van rewrite).

NCTS-RW is momenteel operationeel in het kantoor Mechelen. De uitrol naar de andere kantoren zal gebeuren in verschillende golven. Een eerste golf betreft de kantoren van Bilzen en Geel. Een timing wordt zo snel mogelijk meegedeeld. 

Hoe kan je je voorbereiden?

•Ben je een gebruiker in de normale procedure zonder aangenomen locatie?

Dan verandert er niets voor jou.

•Ben je een gebruiker in de normale procedure met een aangenomen locatie?

Verzeker jou er dan van dat jouw e-mailadres gekend is bij de EORI-cel (eori.be@minfin.fed.be). In NCTS-RW worden de begeleidingsdocumenten (TAD) via mail verstuurd in PDF.

•Ben je een gebruiker in de vereenvoudigde procedure én verbonden aan het kantoor van Bilzen of Geel? 

Vervang de VP-code door jouw locatiecode. Je locatiecode vind je terug in de gegevens van je vergunning. Weet je niet wat je locatiecode is? Richt je dan tot de douanedienst die jouw vergunning geleverd heeft. Je kan je locatiecode in plaats van je VP-code nu al gebruiken, nog voor de invoering van NCTS-RW. Zo ben je al klaar eenmaal het zo ver is.

Meer info: via ncts.helpdesk@minfin.fed.be.